Profilgruppa invitert til dialogmøte om samferdsel i Midt-Troms

Troms Fylkeskommune skal i samarbeid med Statens vegvesen og Midt-Troms regionråd gjennomføre en utredning om samferdsel og transport i Midt-Troms – Strategisk utredning Midt-Troms.

Den 28. januar 2014 var Profilgruppas leder invitert til dialogmøte på Lenvik rådhus.

Dialogmøtet var i regi av Samferdsels – og miljøetaten i fylket og Statens Vegvesen, og hensikten med møtet var å samle grunnlagsmateriale i form av innspill og synspunkter på dagens situasjon for samferdsel og transport i Midt-Troms, til bruk i utredningen som skal legges fram for fylkestinget i juni 2014.

Tilstede på møtet var også regionråd fra Midt-Troms og Tromsøregionen, samt representanter fra bla.a  Avinor, Kystverket, Troms Fylkestrafikk og UNN pasientreiser. Blant de inviterte aktører var det liten representasjon fra næringslivet og Profilgruppa fikk på kort varsel mobilisert et knippe medlemsbedrifter som kunne stille på møtet, som representanter fra ulike bransjer.