Profilgruppas 25-årsjubileum

Profilgruppa feirer 25-årsjubileum og har gleden av å invitere til storslått markering 9. og 10.november, med todagers fagkonferanse og jubileumsmiddag. 

I løpet av de siste 25 årene er det tatt mange betydningsfulle veivalg i regionen, gjennom små og store beslutninger som har påvirket utviklinga av nærings- og samfunnslivet. I hvilken grad har regionens egne bedrifter og virksomheter, både enkeltvis og samla, vært engasjert og involvert i den regionale utviklinga? Og hva med de neste 25 årene – hvor skal vi og hvem har hånda på rattet? Tar vi aktiv styring eller sitter vi som passive observatører i baksetet, mens vi betrakter vår egen utvikling i bakspeilet og peker på forbipasserende muligheter?

Til å kaste lys over de ulike problemstillingene har Profilgruppa invitert ni innledere – både tidligere gjester og nye – til Midt-Troms; professor ved Fiskerihøgskolen Peter Arbo, tidligere sjef for etterretningstjenesten Kjell Grandhagen, konsernsjef i Sparebank1 Nord-Norge Jan Frode Janson, kunster Amund Sjølie Sveen, professor ved BI Torger Reve, leder i Naturvernforbundet Silje Lundberg, professor Margrethe Esaiassen ved Fiskerihøgskolen, reiselivsgründer Hans Olav Eriksen og Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen. 

Torsdags kveld finner jubileumsmiddagen sted i Kunnskapsparken på Finnsnes. Her har vi gleden av å invitere alle medlemmer på kulinariske opplevelser, kulturelle innslag, taler og overraskelser. 

Praktisk info: 

Tid: torsdag 9.november og fredag 10.november
Sted: Finnfjord AS (fagkonferansen) og Kunnskapsparken (Jubileumsmiddagen)

Møtet er kun for Profilgruppas medlemmer. Hver bedrift kan melde på opptil 4 deltagere. Påmelding må skje innen fredag 3.november. Påmelding HER. 
NB! Husk å informere om du/dere deltar på konferansen både torsdag og fredag, middagen og eventuelle allergier. 

Se vedlagt invitasjon for mer info og program.