Åpent møte: Utfordringer og muligheter i det globale markedet

I 2017 feirer Profilgruppa 25 spennende år med utvikling for både bedriftsnettverket og for regionen. I den forbindelse har Profilgruppa, i samarbeid med Visit Senja Region og Finnsnes Froum, invitert Fiskeriminister Per Sandberg til et åpent Profilmøte for å snakke om usikkerheten i det globale markedet og hvilke ringvirkninger dette gir nasjonalt og regionalt, samt høyttenking om morgensdagens fiskeri og havbruksnæring.

Tidligere i år la Norsk Industri frem konjunkturrapporten for 2017. Den peker på fire konkrete utfordringer i verdensmarkedet, som både representerer trusler og muligheter for en forholdsvis liten og åpen norsk økonomi. Skillsmisseforhandlingene mellom EU og Storbritannia pågår for fullt, noe som innebærer mye usikkerhet. Mangelen på forutsigbarhet er alt annet enn heldig for den norske eksportnæringa, hvis største handelspartner er Storbritannia. Videre tyder valget av Trump på at det vil bli innført en tiltakende proteksjonistisk linje under den nye administrasjonen, hvor alle handelsavtalene skal gjennomgås. Siden 2008 har eksporten av sjømat til USA femdoblet seg, samtidig som den overordne norske eksporten til USA har falt de siste årene grunnet fallet i olje- og gassmarkedet. Oppstår det en potensiell «handelskrig» er det ofte de små landene som blir taperne. 

På den andre siden er det ikke bare usikkerhet som preger fremtidsbildet. Forholdet mellom Kina og Norge har omsider normalisert seg etter den politiske isfronten som oppsto i kjølvannet av fredsprisutdelingen i 2010. Før 2010 hadde norsk laks en markedsandel på 90 % i Kina, som siden falt til bare 5 %. Nå spår Sjømatrådet at andelen norsk laks på det kinesiske markedet vil øke til 65 %. Samtidig som norsk laks er tilbake på middagsbordet i Kina, kan den norske turistnæringa vise til en tredobling av antall kinesiske turister på bare et knapt år. De er, i likhet med resten av de utenlandske turistene, ute etter en totalopplevelse som innebærer autentiske og lokale tradisjoner, kultur og mat.  

Hvordan påvirker Trump, Brexit og andre utenrikspolitiske forhold eksportregionen Midt-Troms?


Åpent møte - ingen påmelding
Tid: Lørdag 05.august 2017 kl. 17:00 – 20:00
Sted: Finnsnes i Fest-teltet på torget

Se vedlagt invitasjon for program.