Global økonomi med nasjonal og regional påvirkningskraft

Det er få land i verden som er upåvirket av det som skjer globalt. Internasjonale svingninger i økonomien setter sitt preg på markeder og påvirker markedskrefter, med konsekvenser for konsumenter og produsenter, enkeltbedrifter, næringer og finansinstitusjoner.

Dette påvirker igjen regional – og sentralpolitiske prioriteringer og beslutninger. Vi har sett hvordan den internasjonale finanskrisen har skapt ringvirkninger i land etter land. Større globale økonomiske svingninger påvirker bredt og grenseløst, og har stor betydning for den totale maktbalansen i verden, samarbeidsrelasjoner, utviklingstrender og levekår.

Den økte internasjonaliseringen gir både muligheter og utfordringer for næringslivet i vår region. Lokale virksomheter blir utsatt for globale økonomiske krefter og påvirkes av globale trender og utviklingstrekk.

De fleste er avhengig av tilgang på internasjonal kunnskap og kompetanse, og i eksportsammenheng er vi avhengig av markedstilgang. På den andre siden har vi i Midt-Troms kompetanse og ressurser som den øvrige verden er svært interessert i.

Hvor internasjonalisert er egentlig næringslivet i Nord-Norge og i Midt-Troms? Globale økonomiske krefter – hva ”når opp” til oss? Hvordan har utviklingen vært og hva kan vi vente oss framover?

Dette er tema vi ønsker å belyse når vi har vært så heldig å få finansminister Siv Jensen og konsernsjef Jan-Frode Janson til Profilgruppa.

Siv Jensen ble finansminister etter Stortingsvalget sist høst. Jensen har vært leder i Fremskrittspartiet siden 2006 og er en erfaren politiker som har vært på stortinget siden 1993. Hun har blant annet vært leder i Finanskomiteen og medlem i Utenriks – og forsvarskomiteen. Jensen er utdannet diplomøkonom ved Norges Handelshøgskole.

Jan-Frode Janson har røtter i Nord-Norge og var svært klar for å ta fatt på nye utfordringer med ståsted i landsdelen da han overtok som konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge ved årsskiftet 2012/2013. Janson er utdannet siviløkonom og kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør i Fokus Bank. Der har han vært en del av konsernledelsen siden 2001.

 

Programmet for Profilmøtet den 18. mars er som følger:

Kl. 12.00          Lunsj i Kunnskapsparken for Profilgruppas medlemmer

Kl. 13.00          Innledning ved finansminister Siv Jensen

Kl. 13.45          Innledning ved konsernsjef Jan-Frode Janson

Kl. 14.15          Beinstrekk og kaffe

Kl. 14.30          Innspill fra møtedeltagerne, dialog og debatt

Kl. 15.30          Møteslutt

Dette Profilmøtet arrangeres som et åpent møte hvor alle kan melde seg på, også de som ikke er medlemmer i Profilgruppa. Ingen begrensninger ift antall påmeldte per bedrift. Påmelding må skje til adm@profilgruppa.no innen tirsdag 11. mars. Profilmedlemmer prioriteres først. Det er forventet stor pågang til dette møtet, så vi ber de som ønsker å delta, om å være tidlig ute med påmelding.