Teaser: Olje i matfatet – eller dynamisk sameksistens på yttersia?

Ny dato: 25.august! 

Profilgruppas traineeprogram presenterer:

Oljesøl i matfatet – eller dynamisk sameksistens på yttersia? 

Hvor: Husøy
Når: Fredag 25.august
Målgruppe: Åpent for alle

Rundt Senja ligger det et hav av muligheter – noe både torsken, stormåsen og Senjaværingen har vært skjønt enige om i alle år. Kombinasjonen av det næringsrike Norskehavet og en smal kontinentalsokkel gjør at havområdet som strekker seg fra Lofoten til Senja er spesielt rikt på naturressurser; fornybare så vel som fossile.

Oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har lenge vært et omstridt tema, og debatten har til tider vært høylytt – i Lofoten og Vesterålen. Senja har derimot inntatt en mer avdempet rolle tør vi påstå, og fremstår i alle fall utad som mer petroleumsvennlig innstilt.  

Profilgruppas traineeprogram inviterer til konferanse om sjømat og petroleum. De to næringene har delt på havet siden oljeeventyret startet for nærmere 50 år siden – hva taler for og imot videre sameksistens i nord? Er et «ja» til konsekvensutredning ensbetydende med et «ja» til oljeboring? Hvilke næringsmessige ringvirkninger vil en potensiell oljeboring ha for Senja-regionen? Setter vi matfatet på spill ved å åpne for utvinning av petroleum? Har den norske velferdsstaten råd til å la være? Og er det mulig å utvinne olje i tråd med Paris-avtalen? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker svar på.

Mer info kommer.

Profilgruppas Traineeprogram: http://www.profilgruppa.no/traineeprogram