Tema: Frisk nok for arbeidslivet i Midt-Troms?

Hvorfor er norske arbeidstakere sjukere, mer misfornøyde og mer borte fra jobben enn andre som det er naturlig å sammenligne seg med? Er det noe «feil» med systemet? Politikken? Med kulturen? Moralen? Med arbeidsplassene eller arbeidsgiverne? Eller skal vi heller si: hva for noe hokus-pokus er det med de arbeidstakerne og bedriftene som ikke har sykefravær?

Profilgruppas mai-møte har fått tittelen: "Frisk nok for arbeidslivet i Midt-Troms". Hovedinnleder er Jørgen Skavlan som gjennom sitt arbeid som allmennlege og sitt forfatterskap har stilt spørsmålstegn ved hva det er med det norske samfunnet som fører til at vi ligger i verdenstoppen på sykefravær og uføre. Hvorfor er nordmenn - som bor i et land som en rekke ganger er kåret til verdens beste land å bo i -  mer sjuke og misfornøyde enn andre det er naturlig å sammenligne oss med? Skavlan er opptatt av at vi må våge å løfte blikket og se på dette i et utenifra-perspektiv - hvis tallene speiler det norske samfunnet, det norske arbeidslivet med arbeidstakere, arbeidsgivere og rammevilkår, hva er det da vi gjør feil? 

Profilgruppa ønsker å gi møtet regional relevans gjennom å trekke debatten helt ned på lokalt nivå, der ulike bedriftsledere og bransjer i vår egen region kan dele erfaringer og synspunkter med hverandre. Vi har også bedt Kommuneoverlegen og den Samfunnsmedisinske avdelinga i Senjalegen, om å dele sine synspunkter på statusbildet i egen region når det gjelder fravær og frafall fra arbeidslivet. 

Tid: Torsdag den 18. mai 2017 kl. 12.00 – 15.30 (lunsj fra 11.00 – 12.00)
Sted: Finnsnes Hotell
Innleder: lege og forfatter Jørgen Skavlan

Vi ber om påmelding til dette Profilmøtet innen fredag 12. mai. For påmelding, trykk HER.
Kryss av for om du kommer til lunsj. Det går også an å kontakte sekretariatet på telefon eller e-post adm@profilgruppa.no

Mer info og program ligger vedlagt.