PROFILMØTE: DEN NYE INDUSTRIEN

Bedriftsbesøk og møljekalas hos Brødrene Karlsen på Husøy - med Kjersti Kleven, Stein Lier-Hansen og Edmund Broback. 

I 2017 feirer Profilgruppa 25 interessante år med utvikling for både bedriftsnettverket og for regionen, og gjennom et innholdsrikt årsprogram ønsker Profilgruppa å se både att og fram. Hva har skjedd i industriregionen Midt-Troms og hvorfor? Og hva med de neste 25 årene – veit vi noe om det som kommer og hvordan kan vi påvirke vår egen utvikling?

I løpet av 2017 skal Solberg-regjeringa levere ei lenge planlagt Industrimelding til Stortinget, ei melding som har til intensjon å drøfte hvordan framtidig næringspolitikk skal fremme god omstillingsevne, økt bærekraft og høy konkurransekraft i norsk industri.

En av de fremste industrielle aktørene i vår region kan i 2017 feire at det er 85 år siden de etablerte sin virksomhet på Senja. Sjømatindustribedriften Brødrene Karlsen jubilerer, investerer i egen utvikling og tenker nytt. I disse dager åpner de sitt nye industribygg på Husøy, samtidig som daglig leder Rita Karlsen illustrerer konsernets suksess gjennom å bli kåret til Årets Navn i Norsk Sjømatnæring.

Brødrene Karlsen og Husøy er derfor en svært passende arena for Profilgruppa å starte jubileumsåret 2017, med omvisning i bedriften og det nye industribygget samt temamøte om industriens videre utvikling; Den nye industrien. Brødrene Karlsen er i dag et konsern som er preget av kompetent kapital og lokalt eierskap, en aktør som tenker langsiktig og tradisjonelt men samtidig på tvers av bransjegrupper innenfor sjømat (havbruk, hvitfisk, industri og flåte). Det nye industribygget rommer en større filetfabrikk - et segment innen sjømatindustrien som nå kan "taes hjem igjen" ved hjelp av utviklinga innenfor automatisering, robotisering og digitalisering, som er sentrale stikkord for den industrielle utviklinga generelt i Norge, blant annet i den kommende industrimeldinga.

Til å innlede i møtet, har Profilgruppa invitert Edmund Broback fra Brødrene Karlsen-konsernet, Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri og Kjersti Kleven fra Kleven Maritime AS www.kleven.no

Mange vil nok huske Kjersti Kleven fra Profilgruppas studietur til den maritime klyngen på Møre i 2013, hvor vi blant annet besøkte Kleven Verft i Ulsteinvik. Mye har skjedd på få år, og med nedgangstidene i offshorebransjen har Kleven vært nødt til å gjøre nye veivalg. 

Meld deg på HER

Tid: Torsdag 9. februar 2017 kl. 16.00 – 22.00 (bussavgang fra Finnsnes kl. 15.00)

Sted: Nybygget hos Brødrene Karlsen på Husøy