TROMSBENKEN: STATSBUDSJETTET 2017Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2017 legges fram 6. oktober. Etter noen dager, når røyken har lagt seg og alle budsjett-hemmeligheter er avslørt, kommer Tromsbenken til Profilgruppa for samtale og dialog om det framlagte budsjettforslaget.

Profilgruppa har gjennom en årrekke viet forslaget til statsbudsjett oppmerksomhet i oktobermøtet, og det har nærmest blitt en tradisjon at næringslivet i Midt-Troms er en tidlig sparringspartner for våre stortingspolitikere, med åpen debatt og gjennomgang av rykende ferske budsjettforslag. Samarbeidet med Tromsbenken strekker seg snart 20 år tilbake i tid og fra Profilgruppas ståsted er vi svært tilfreds med at innspill og problemstillinger som bedrifter, kommuner og Forsvaret i vår region reiser i disse møtene, på et tidlig stadium blir tatt med inn i komiteene og i det videre arbeidet med budsjettet.

I samråd med Tromsbenken legger vi opp til et dialogmøte hvor våre stortingsrepresentanter diskuterer budsjettforslaget med Profilgruppas medlemsbedrifter og virksomheter, heller enn med hverandre.  Den tverrpolitiske sammensetning og erfaring som Tromsbenken har, sammenstilt med Profilgruppas næringsmessige bredde og lokalkunnskap, gir til sammen de beste forutsetninger for å tegne et nyansert bilde av det framlagte budsjettforslagets konsekvenser for vår region.

Følgende tema er spilt inn fra Profilgruppas medlemmer, og vil bli sentral i møtet:  

·         Klima og miljøpolitikken – grønt skifte i nord? Budsjettdiskusjonene rundt det såkalte Grønne Skiftet blir for mange en diskusjon som tar utgangspunkt i et verdensbilde sett fra Oslogryta. Hva betyr denne politikken for næringslivet i vår landsdel?

·         Næringspolitikken - omstilling eller utvikling?Når hovedpulsåra i den norske næringspolitikken blir nødhjelpspakker til omstilling og fornyelse i offshorenæringa på sørvestlandet; hva skjer med resten av "kroppen"? Hva skjer i det nord-norske næringslivet hvor mange forventer utvikling av hensiktsmessige rammevilkår for å utnytte det enorme potensialet innenfor en rekke sektorer i vekst?

·         Forsvarspolitikken. Statsbudsjettet sett i sammenheng med Regjeringens arbeid med Langtidsplanen – finner vi styrking eller gradvis svekkelse av Forsvarets operative evne og tilstedeværelse i regionen?

Debattleder i Profilgruppas møte med Tromsbenken vil i år være Skjalg Fjellheim – opprinnelig Senjaværing – mangeårig journalist i NRK, Dagbladet og Nordlys, nå politisk redaktør og engasjert kommentator med tydelig nordnorsk stemme på debattforumet Nordnorsk Debatt.

På dette Profilmøtet kan Profilbedriftene stille med så mange deltagere de ønsker. Møtet vil også være åpent for påmelding fra bedrifter og virksomheter som ikke er medlem i Profilgruppa. For å få en oversikt over lunsjbestillingen, ber vi imidlertid om påmelding snarest og senest innen fredag 14. oktober.  Meld deg på HER. (NB! Fra nå av må all påmelding skje på Profilgruppas nettside, under fanen PÅMELDING. Det er ikke lengere nødvendig med brukernavn og passord for å melde seg på - så dette kan alle klare)!

Tid:      Mandag 17. oktober 2016

Kl:        12.00 – 15.00. (lunsj på kafe Okazo fra kl. 11.00)

Sted:   Kunnskapsparken Finnsnes, Auditoriet

Debattleder: Skjalg Fjellheim