ÅRETS STUDIETUR TIL 200-ÅRSJUBILANTEN BODØ

I år har vi byttet ut Copacabana med moloen, Kristusstatuen med Glasshuset, fregattfugl med F16 og Rio de Janeiro med bursdagsbarnet Bodø.

I 2016 feirer Bodø by 200-årsjubileum og lanserer samtidig sitt kandidatur som HOVEDSTAD I NORD. Det ambisiøse målet er at innen 2030 skal innbyggertallet i byen ha vokst fra dagens 50 000 til 70 000, og det uten kommunesammenslåing.  I inneværende periode bygges og investeres det for over 16 milliarder kroner i Bodø-samfunnet, blant annet i tilknytning til sykehus og universitet, utbygging av veier og tuneller, store boligprosjekter, hoteller, bibliotek og konserthus. Stoltheten til Bodøværingene øker i takt med veksten i næringslivet og omfattende byutviklingsprosesser som Extreme City Makeover og omdømmeprosjektet Bodø i Vinden. Tidligere i år ble Bodø kåret til Norges mest attraktive by å bo i.  prosjektet «Ny by – ny flyplass» og den samlede viljen til å satse på sentrumutvikling avgjorde juryens valg av vinner.

I næringssammenheng er Saltenregionen ikke så ulik vår egen region, med stort fokus på industri og eksport. Salten er samlet sett den største næringslivsmotoren i Nordland fylke og bransjer som bygg og anlegg, IT-næring, havbruk, reiseliv, transport og kommunikasjon står sentralt. Bodø har som fylkeshovedstad mange offentlige arbeidsplasser innen forvaltning, helse, utdanning og forsvar, og satser nå tungt for å bli hele Norges Sikkerhets- og beredskapshovedstad.

Når Profilgruppa besøker Bodø, er det for å ta denne utviklinga nærmere i øyesyn. Hva skjer egentlig i Bodø? Hva har vært gjort for frambringe den positive utviklingskraften som byen synes å være fullstappet av? Og ikke minst; hva er planen videre – hvordan vil Bodø gå fram for å komme enda nærmere sin visjon om å bli en attraktiv hovedstad for hele landsdelen?