Kraft og energi i industriregionen Midt-Troms!

Når Profilgruppa ønsker olje- og energiminister Tord Lien velkommen til Midt-Troms, er det mer enn oljeboring utenfor Senja som står på agendaen.

I Profilgruppas møte mandag den 24. februar er blant annet stabile forsyningsnett og sikring av kraft til industri og næringsliv i distriktene, et av flere sentrale tema.

Olje –og energiminister Tord Lien er hovedinnleder i Profilgruppas februarmøte Kraft og energi i Industriregion nr. 1 i Midt-Troms; hva vil framtida by på av utfordringer og muligheter for Midt-Troms?  Møtet avholdes i Kunnskapsparken Finnsnes og har også to innledere fra Profilgruppa; rådmann Bjørn Fredriksen fra Berg Kommune og adm. dir  Bjørn Laksforsmo fra Troms Kraft Nett og Troms Kraft Entreprenør.