SAMFERDSELSMINISTEREN PÅ BESØK 23.AUGUST

Hold av 23.august! Da inviterer Profilgruppa, Destinasjon Senja og Sjømatklyngen Senja til frokostmøte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Kunnskapsparken på Finnsnes fra kl 08:00 - 10:00.

I Midt-Troms er samferdsel og infrastruktur øverst på agendaen til både reiselivet, industrien, sjømatnæringa og kommunene. Det dreier seg om et av grunnfundamentene for bygging av nærings- og samfunnsliv i brei forstand. Vi snakker om framkommelige veier, tuneller, bruer, havner, farleder og flyplass. Vi snakker om kollektivtransport med buss, fly, ferge og hurtigbåt som ivaretar nødvendige samfunnsbehov og tilrettelegger for vekst og utvikling i næringslivet. I denne regionen er vi etter hvert blitt ganske flinke til å snakke med hverandre om disse tingene; om felles behov, felles muligheter og om prioriteringer. Og den 23. august; da snakker vi alle med Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen!

Profilgruppa, Destinasjon Senja og Sjømatklyngen Senja er organiserte partnerskap og bedriftssammenslutninger i Midt-Tromsregionen som til sammen rommer mer enn 100 bedrifter, virksomheter og organisasjoner. Arbeidet med samferdsel og infrastruktur er en fellesnevner for alle, og dette er bakgrunnen for at de tre grupperingene har invitert Samferdselsministeren til en av de tyngste næringsregionene i nord. Målet med møtet er å framheve de nødvendige koblingene mellom næring og samferdsel.

Tidsplan for møtet:

07.30 - 08.00: frokost i Kafé Okazo

08.00 - 08.10: Velkomst ved regionrådsleder Geir Inge Sivertsen

08.10 - 08.25: Innledning fra Profilgruppa v/styreleder Jan Fredrik Jensen

08.25 - 08.40: Innledning fra Sjømatklyngen Senja v/styreleder Tom Harry Klausen

08.40 - 08.55: Innledning fra Destinasjon Senja v/daglig leder Line Miriam Sandberg

08.55 - 09.05: Kaffehenting

09.05 - 09.30: Statsråd Ketil Solvik-Olsen

09.30 - 10.00: Spørsmål og innspill fra salen

10.00 - 10.15: statsråden møter pressen

 

Når: Tirsdag 23.august kl 08:00 - 10:00

Hvor: Kunnskapsparken Finnsnes, auditoriet.

 

Møtet er åpent for alle, og det vil bli servert en oppkvikkende frokost i Kafé Okazo fra kl 07:30.

Vel møtt!