TEMAMØTE 9.AUGUST: KULTUR OG NÆRINGSLIV

Profilgruppa og Kalottspel, med støtte fra Innovasjon Norge, inviterer til dialogseminar tirsdag den 9.august 2016 kl 14:00 - 20:00 på Mellembygd samfunnshus på Rundhaug.Temaet for møtet er "Kultur og næringsliv - vekst og utvikling gjennom samspill".

I 2015 inngikk Profilgruppa og Kalottspel en samarbeidsavtale. Avtalen tar utgangspunkt i et felles ønske om vekst og utvikling for folk, bedrifter og lokalsamfunn i regionen vår Midt-Troms. Profilgruppa og Kalottspel har en felles oppfatning av at man gjennom et sterkere samspill mellom kultur og næring, vil kunne gjøre regionen vår mer attraktiv for ung arbeidskraft, for nye bedrifter, nye innbyggere og flere besøkende.

Som et ledd i dette nye smarbeidet, etablerer Profilgruppa og Kalottspel en møteplass for alle deler av næringslivet i Midt-Troms, store samfunnsaktører som kommuner og Forsvaret, i tillegg til personer, grupper eller organisasjoner innenfor kulturfeltet. Møteplassen legges til første dag av Kalottspel nr.25 og vil ha form som et seminar med dialog og nettverksbygging fokus.

Hvordan kan kulturaktører og næringsliv utfordre hverandre på å utvikle regionen vår til noe enda bedre? Hva kan næringslivet vinne på å samarbeide med kulturaktørene? Hvordan kan man stimulere og drive fram et godt samarbeid mellom næring og kultur? Kan samarbeid i visse tilfeller være skadelig for noen av partene? Og hva kan være til hinder for et godt samspill som alle parter for noe godt utav?

Årets møteplass vil ha innledere som kan belyse overnevnte tema på ulike vis.
Hallgrim Rogn fra gründerbedriften Innovangsjon i Vang kommune kommer. Han startet med festivalen Vinjerock og arbeider nå på fulltid om Blestminister og sprettball for å gjøre en liten fjellkommune i Valdres til en attraktiv plass å bo. Det gjør også Knut Perander, som i 2014 ble engasjert av Innovasjon Norge Arktis som prosjektleder for program for kreative næringer i Troms. Han har hatt lang fartids i næringa, blant annet som produsent i Nordland Musikkfestuke, samt artist- og eventmanagement i Lydteamet.

Seminaret inneholder en aktiv dialogdel, der både Profilgruppas medlemsbedrifter, Kalottspel og øvrige seminardeltakere vil forsøke å dra fram konstruktiv og anvendbar kunnskap som vil kunne danne grunnlag for nye samarbeid i vår region.

Seminaret er åpent for alle. Profilgruppas 50 medlemsbedrifter og virksomheter, samt Kalottspel og Innovasjon Norge sine nettverk vil bli særskilt invitert. Dialogen avsluttes med middag kl 18:00, og Kalottspels åpningskonsert kl 19:00 med Fotefar, Kartellet, Mariann Torset Band, Målselv Spellemannslag og Mellembygd Mannskor.

Påmelding til adm@profilgruppa.no innen 5.august. Profilgruppa vil sette oss buss fra Finnsnes til Mellembygd Samfunnshus og tilbake.

Avgang fra Kunnskapsparken Finnsnes: 12:45
Avgang fra Mellembygd Samfunnshus: 22:00 (med forbehold om tidligere avgang)

For mer info og program, se vedlegg.