SOMMERAVSLUTNING PÅ UIT 17.JUNI

Det er duket for årets sommeravslutning for Profilgruppa. Denne gangen er turen lagt til UiT Norges arktiske universitet, som gjennom senter for Karriere og Arbeidsliv (SKA) har vært medlem av Profilgruppa siden 2013. Temaet for bedriftsbesøket er avstanden mellom næringslivet i Midt-Troms og forskningsmiljøene ved Norges arktiske universitet - og hvordan denne avstanden kan gjøres mindre.

 

UiT Norges arktiske universitet er Norges tredje største universitet, med sine nærmere 3000 ansatte og omkring 15 000 studenter. Universitetet tilbyr rundt 160 forskjellige studieprogram fordelt over åtte forskjellige campuser, i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana og Bodø.

Universitetet har vokst betydelig siden enkelte av Profilgruppas medlemmer påbegynte sin utdannelse ved åpningen av universitetet i 1968. I 2013 fusjonerte Universitetet i Tromsø med Høgskolen i Finnmark, og gjennom denne prosessen ble UiT omdøpt til UiT Norges arktiske universitet. Ved inngangen av 2016 fusjonerte også Høgskolene i Narvik og Harstad med Norges Arktiske Universitet. Sammen dekker forskningsmiljøene ved de åtte campusene temaer knyttet til energi, klima, samfunn og miljø, teknologi, bærekraftig bruk av ressurser, samfunnsutvikling og demokratisering, samt helse, velferd og livskvalitet.

Flere bedrifter i Profilgruppa har sett nytten av samarbeidet mellom næringsliv og forskning, og det finnes en rekke eksempler på samarbeid på ulike områder. Enkelte samarbeid har allerede båret frukter, mens andre trenger mer tid for å gi de effektene man er ute etter. SKA har f.eks. hatt en sentral rolle i Profilgruppas Traineeprogram, og deres bidrag har vært viktig for å oppnå målsetningene som ble satt. Samtidig ser man et behov for å arbeide mer målrettet mot tidlig involvering av studenter i regionens næringsliv og økt samarbeid mellom næringslivet og fakultetene.

Etter bedriftsbesøket på Norges arktiske universitet, har vi den glede av å invitere alle medlemmer til selve sommeravslutningen. Her vil Profilgruppas vårsesong bli avrundet på trivelig vis med herlig tapas og god drikke på Presis. Denne kvelden markerer også slutten på en æra, da Kull 1 i Profilgruppas traineeprogram blant annet skal takkes av. Etter den kulinariske opplevelsen iblandet et hint av tårevåte avskjeder, trekker vi ned på Circa og fortsetter festlighetene der.

Program for dagen:

10:00 - 10:45  Velkommen til UiT Norges arktiske universitet
                        Asbjørn Bartnes, kommunikasjonsdirektør 
                        Edel Storelvmo, viserektor for næringsliv og innovasjon

10:45 - 11:00  Presentasjon av Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
                      
Edel Elvevoll, dekan

11:00 - 11:45  Møte med Handelshøgskolen ved UiT
                      
Derek Clark, instituttleder
                       Heidi Hemmingsen, næringslivskoordinator

11:45 - 12:45  Lunsj i Champagnekantina

12:45 - 13:45  Møte med Norges fiskerhøgskole
                       Presentasjon av instituttet og speedforedrag på utvalgte temaer

14:00 - 14:45  Omvisning i skips- og flysimulatoren

15:00 - 16:30  Møte med teknologi- og ingeniørmiljøet ved UiT
                       Morten Hald, dekan ved Fakultet for teknologi og naturvitenskap
                       Tor Schive, instituttleder ved ingeniørvitenskap og sikkerhet (IVT)
                       Terje Olsen, leder flygerutdanningen ved UiT

16:30 - 17:00 Oppsummering og avslutning
                       Edel Storelvmo, viserektor for næringsliv og innovasjon
                      Jan Fredrik Jenssen, styreleder i Profilgruppa

1800              Middag på Presis

 

Møtet er kun for Profilgruppas medlemmer. Påmelding må skje innen fredag 10. juni.