PETROLEUMSAKTIVTET PÅ NORDNORSK SOKKEL I 2030

- et framtidsscenario basert på estimerte gjenværende olje- og gassressurser i Barentshavet og Norskehavet (Petro Foresight 2030)

 

Senja Petro inviterer Profilgruppas medlemmer til temamøte med med Morten Loktu, Statoils sjef for Drift Nord og Kjell Giæver, direktør i Petro Arctic:

 

Selv om olje- og gassvirksomheten bare såvidt er kommet i gang i nord, viser tall fra KonKrafts rapport vedrørende Nordområdene (2014), at eksporten av olje og gass fra nordnorsk sokkel nådde imponerende 58 milliarder i 2014.

Dette viser med all tydelighet den betydningen oljeaktiviteten i nord allerede har for Norge. Eksporttallene fra nordnorsk sokkel fra 2014, var basert på de tre felt som da var i drift. Etter dette har oljeselskapet ENI startet produksjonen av olje fra Goliat-feltet (2016), og etter planen så skal Johan Castberg-feltet være i drift fra 2022.  Dette innebærer at petroleumsindustriens betydning for sysselsetting og næringsutvikling i nordområdene vil bli enda mer viktig i årene som kommer, sammen med økt aktivitet. 

I den 23. konsesjonsrunden som regjeringen nettopp presenterte, tilbys 13 selskaper andeler i til sammen 40 blokker fordelt på ti nye utvinningstillatelser.  Dermed ble det skrevet et nytt viktig kapittel i norsk petroleumsvirksomhet.  For første gang på 20 år skal det utforskes helt nye leteområder.  Dette vil være med og legge grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser og bidra til vekst og verdiskaping i Norge.

Det har vært høy leteaktivitet siste 10 år, noe som har tilført samfunnet betydelige verdier, men det er fortsatt behov for høy leteaktivitet for å opprettholde produksjonen etter 2025.

Det største potensialet for norsk petroleumsindustri i framtida vil være i nord, og på nordnorsk sokkel er nå 4 felt i drift.  Den 23. konsesjonsrunde er startskuddet for flere ringvirkninger i nord. 

Nye tildelinger gir betydelige muligheter for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser. Åpningen av et nytt område på norsk sokkel er en historisk milepæl. Nyåpninger på norsk sokkel har alltid resultert i nye drivverdige funn og nye feltsenter, så det kan forventes at de totale ressursene i nord gir grunnlag for produksjon i mange tiår framover.

I følge ny rapport fra Petro Foresight 2030, så skisseres det en realistisk mulighet for ni felt I drift innen 2030 på nordnorsk sokkel.

 

Hvor: Kunnskapsparken Finnsnes

Når: Fredag 10.juni

Tidspunkt: 12:00 - 14:00

Påmelding rettes til Geir-Inge Sivertsen (trykk her).