TEMAMØTE 24.MAI: LØNNSOM SAMFERDSEL

 

Fra hovedkontoret i Brønnøysund driver Torghatten ASA transport til lands og til vanns og i luften; ferje, hurtigbåt, buss og flytrafikk i hele Norge. I 2015 blei konsernsjef Brynjar Forbergskog kåret til den beste vekstskaperen i norsk næringsliv, samme år som Torghatten leverer et resultat på nærmere en halv milliard kroner.

Forbergskog har fulgt Torghatten i 25 år, først som økonomisjef og deretter som konsernsjef. Da han begynte omsatte selskapet for 80 millioner kroner. I 2016 styrer han og 6000 ansatte med stødig kurs mot en omsetningsrekord på 9 milliarder kroner.

 

Historikken til Torghatten som transportselskap går helt tilbake til dampskip på slutten av 1800-tallet. I dag er Torghatten er et offensivt konsern med bredt fokus, som har store datterselskaper innenfor sjø (Bastø Fosen, FosenNamsos Sjø, Kystekspressen, Torghatten Trafikkselskap og Torghatten Nord) og busstransport (Sørlandsruta, Norgesbuss, Firda Billag, Norgesbuss Ekspress, Trøndebilene og Torghatten Buss). I 2013 kom konsernet inn i luftfarten, gjennom oppkjøpet av Widerøes Flyselskap. Omfanget på transporttjenestene som konsernet leverer er imponerende i omfang; 62 millioner reisende i 2015. 42 fly, 1200 busser og nesten 100 fartøy. Dersom Torghattens oppkjøp av Norges største ferjerederi Fjord 1 godkjennes av konkurransetilsynet, vil ytterligere 70 fartøy og 1300 ansatte komme til. Norgeshistoriens største busskontrakt verdt 4 milliarder kroner blei inngått av Norgesbuss i 2015, og vil føre til at 500 ansatte og 450 nye busser vil tilføres konsernet i 2016. Og Widerøe Ground Handling, som i januar overtok bakkevirksomheten til SAS på nesten alle landets flyplasser, vil med sine 1400 ansatte stå for en betydelig omsetningsøkning for konsernet i 2016. Torghatten er også involvert i andre tilstøtende virksomhetsområder som konsernets ulike selskaper har bruk for, fra maritim entreprenørvirksomhet, hangar - verksted og vedlikeholdstjenester, undervannsservice, shipping, brønnbåt og offshorefartøy til reisebyrå, vaktselskaper og catering.

Profilgruppa har invitert Forbergskog til vår region for å snakke om lønnsomhet, vekstkraft og utvikling innenfor persontransportbransjen, en bransje som - i alle fall på sjø og vei – av mange oppfattes som marginal lønnsomhetsmessig, sterkt konkurransepreget og såkalt lite kompetanseintensiv. En bransje som utgjør en helt nødvendig nøkkel for at det øvrige næringslivet og samfunnslivet skal gå rundt. En bransje som i vår egen region har vært omfangsrik, men ikke er det lengre.

Hva har vært kritiske suksessfaktorer for Torghattens vekst? Og hvordan ser framtidsutsiktene ut, for de ulike delene av bransjen, og for det stadig voksende konsernet?

 

Tidsplan for møtet:

18.00: Kort intro og velkomst

18.15: innledning v/Brynjar Forbergskog

19.00: innspill fra et par-tre Profilbedrifter

19.20: spørsmål og dialog

20.00: møteslutt

20.15: Pizza og Pils

Sted: Både møtet og bespisning vil finne sted på Peppes Pizza, i det historiske TIRB-bygget. 

Møtet er kun for Profilgruppas medlemmer. Påmelding må skje innen fredag 20. mai.  For påmelding kontakt sekretariatet på telefon eller e-post til adm@profilgruppa.no.