ÅPENT MØTE: FREMTIDSNÆRINGER I NORD

Med Daniel Skjeldam ved roret har det norske ikonet Hurtigruten gjennomført en ekstrem forvandling de siste tre årene. Selskapet framstår i dag som nytenkende, offensiv og ambisiøs på vegne av egen business og egen bransje, men også på vegne av den nordnorske landsdelen. Gjennom Skjeldam har Hurtigruten blitt en engasjert og tidvis alternativ stemme i debatten om retning og veivalg for næringsutvikling i Nord-Norge.

Daniel Skjeldam, Hurtigruten (dn.no)         

Profilgruppa har lenge ønsket seg Hurtigrutesjefen på besøk. Hans bidrag til den offentlige debatten om nordnorsk næringsutvikling det siste året har bare forsterket dette ønsket, og i aprilmøtet har Profilgruppa og Destinasjon Senja i felleskap invitert Daniel Skjeldam til Finnsnes for å snakke med Midt-Tromsregionens nærings- og samfunnsaktører. Vi har bedt hurtigrutesjefen fortelle oss litt om:

- avgjørende faktorer i Hurtigrutens snuoperasjon; fra underskudd til overskudd, om endringsstrategier, prosess og gjennomføringsevne  

- Hurtigruten som reiselivsprodukt i dag og i årene som kommer - om kvalitet, om opplevelser langs norskekysten i samspill med andre bedrifter og andre bransjer,  om ekspedisjonsturisme, Antarktis og Arktis

- nordområdefloskler og en petroleumsstyrt offentlig debatt om nordnorsk næringsutvikling

Line Miriam Sandberg, Destinasjon Senja (folkebladet.no)

Destinasjon Senja er nylig revitalisert som et samvirke, med over 20 reiselivsbedrifter i Senjaregionen involvert. Nytilsatt reiselivssjef og tidligere fylkesråd for næring Line Miriam Sandberg er klar til innsats, og vil i møtet innlede om de mulighetene hun ser for Senja og for reiselivet i regionen.

 

Tidsplan for møtet:

18.00: Innledning v/Daniel Skjeldam

18.45: Innledning v/Line Miriam Sandberg

19.10: Spørsmål til innlederne, innspill fra møtedeltagerne og dialog

20.00: Møteslutt

20.15: Middag for Profilgruppas medlemmer

Sted: Kunnskapsparken

Dette Profilmøtet er åpent for alle, men påmelding er påkrevd. Medlemmer bes melde seg på via medlemsportalen på www.profilgruppa.no. Andre kan melde seg på ved å ta kontakt med sekretariatet på telefon eller e-post adm@profilgruppa.no.