TEMAMØTE HAVBRUK, MILJØ OG OMDØMME

Med over 30 års erfaring fra bransjen og en proaktiv strategi ift rekruttering og kompetanse, er Wilsgård Fiskeoppdrett en passende arena når Profilgruppa retter fokus på havbruksnæringas utfordringer og framtid.

 

Tid: onsdag 9. mars kl. 14.00 -17.30

Sted: Torskensenteret og Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken

Gjennom selskapene Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Nor Seafood AS og Artic Filet AS, omsetter brødrene Fredd og Vidkun Wilsgård laks og ørret for 250 mill kr i året og er største arbeidsgiver i Torsken kommune. Ved oppussing av den gamle skolen i Torsken og etableringen av Torskensenteret, stiller bedriften idag undervisnings-og overnattingsfasiliteter til disposisjon for elever og lærlinger, og barn og unge i regionen er gitt svært gode muligheter til å besøke anlegget og se hvilke muligheter som ligger i havbruksnæringa. 

I 2016 er Profilgruppas tema: Næring i Nord - grønt skifte og bærekraftig retningsvalg. Havbruksnæringa og Wilsgård-besøket passer godt inn under årets hovedtema. Senjaregionen har en rekke store og små havbruksaktører og de fleste er i sterk vekst. I 2015 blei Sjømatklyngen Senja etablert som en marin næringsklynge med over 30 bedrifter fra hele verdikjeden, herunder fangst- og fiskeri, sjømatindustri, havbruk og marine leverandører. Destinasjon Senja er nylig revitalisert som et samvirke, med 11 reiselivsbedrifter i Senjaregionen involvert og nytilsatt reiselivssjef klar til innsats. Et forpliktende samarbeid mellom Destinasjon Senja og Sjømatklyngen Senja på en hel rekke områder er allerede forankret og det knyttes store forventninger til effekter i form av større næringsmessig attraktivitet for både sjømatnæring og reiseliv. Havbruksnæringa ved Salmar Nord er inne på finansieringssiden i Destinasjon Senja og miljø og omdømme for begge næringer vil derfor få sterkt fokus i samarbeidet.

Hensikten med Profilgruppas besøk hos Wilsgård er først og fremst å bli bedre kjent med både bedriften og næringa. Under temamøtet vil vi dessuten forsøke å få større klarhet i følgende spørsmål:

·       hva er havbruksnæringas reelle miljømessige utfordringer i dag og hva gjøres for å løse disse?

·       hvilke miljømessige utfordringer er allerede løst og/eller feilaktig knyttet til havbruksnæringa?

·       omdømme - hva betyr dette for lønnsomhet og konkurransekraft? Og hvordan arbeide fornuftig med omdømmebygging?

 

Program og agenda

Kl 12.30                Avgang fra Finnsnes

Kl 13.45                Ankomst Torsken

Kl 14.00                Omvisning på slakteriet til Wilsgård Fiskeoppdrett, filetanlegget til Arctic Filet samt Torskensenteret

Kl 15.00                Lett bespisning på skolestua, presentasjon av selskapet v/Fredd Wilsgård

Kl 15.45               Temamøte miljø og omdømme:

                  Innledninger ved Kåre Aas fra Nofima og Are Kvistad fra Sjømat Norge

                  Dialog, spørsmål og diskusjon

Kl 17.30               Møteslutt

 

I etterkant av Wilsgårdmøtet vil Profilgruppa avholde Årsgruppemøte på Torskensenteret (kl. 17.30 – 18.15) og årsmøtemiddag i restauranten på Hamn i Senja (kl. 20.00) for medlemmene. Det vil bli sendt egen innkalling til Årsgruppemøte, med formell saksliste. Saksliste ligger også inne på medlemssidene. Profilgruppas medlemmer tilbys overnatting på Hamn, og kanskje en tur i badsjarken før middag….? 

 

Vi oppfordrer til samkjøring, men ved behov vil det bli satt opp felles skyss/transport på følgende tidspunkt:

Onsdag kl. 12.30 fra Kunnskapsparken Finnsnes til Torskensenteret

Onsdag kl. 18.30 fra Torskensenteret til Hamn i Senja

Torsdag kl. 08.00 fra Hamn i Senja til Kunnskapsparken Finnsnes

 

Møtet er for Profilgruppas medlemmer og påmelding må skje innen onsdag 2. mars, inne på medlemssidene eller kontakt sekretariatet på telefon eller e-post til adm@profilgruppa.no. Gi samtidig beskjed om du trenger skyss, skal spise middag og overnatte på Hamn i Senja.