TROMSBENKEN: STATSBUDSJETTET 2016

 

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2016 legges fram 7. okt. Etter noen dager, når røyken har lagt seg og alle budsjett-hemmeligheter er avslørt, kommer Tromsbenken til Profilgruppa for samtale og dialog om det framlagte budsjettforslaget.

Tid:     Mandag 12. oktober 2015

Kl:       12.00 – 15.00. (lunsj på kafe Okazo fra kl. 11.00)

Sted:   Kunnskapsparken Finnsnes, Auditoriet

 

Profilgruppa har gjennom en årrekke viet forslaget til statsbudsjett oppmerksomhet i oktobermøtet, og det har nærmest blitt en tradisjon at næringslivet i Midt-Troms er en tidlig sparringspartner for våre stortingspolitikere, med åpen debatt og gjennomgang av rykende ferske budsjettforslag. Samarbeidet med Tromsbenken strekker seg snart 17-18 år tilbake i tid og fra Profilgruppas ståsted er vi svært tilfreds med at innspill og problemstillinger som bedrifter, kommuner og Forsvaret i vår region reiser i disse møtene, på et tidlig stadium blir tatt med inn i komiteene og i det videre arbeidet med budsjettet.

Vi har nylig lagt bak oss en intens innspurt i valgkampen ved kommune- og fylkestingsvalget, og det er en viss fare for at både politikere og næringsliv er litt metta på den reine partipolitiske debatten. I samråd med Tromsbenken legger vi derfor opp til et møte hvor våre stortingsrepresentanter diskuterer budsjettforslaget med Profilgruppas medlemsbedrifter og virksomheter, heller enn med hverandre.  Den tverrpolitiske sammensetning og erfaring som Tromsbenken har, sammenstilt med Profilgruppas næringsmessige bredde og lokalkunnskap, gir til sammen de beste forutsetninger for å tegne et nyansert bilde av det framlagte budsjettforslaget.

En god og konstruktiv dialog rundt budsjettforslaget forutsetter aktiv deltagelse og engasjement, og vi vil derfor mobilisere Profilbedriftene til å melde inn budsjettaktuelle innspill, problemstillinger/områder eller enkeltsaker som er omtalt i budsjettforslaget, og som de er opptatt av og ønsker å fremme i møtet med Tromsbenken. På denne måten vil vi kunne få identifisert hva næringsliv og offentlige virksomheter i vår region anser som vesentlig å rette fokus på, i det budsjettforslaget som foreligger for kommende år.

 

Med bakgrunn i Profilgruppas fokusområder og temamøter for inneværende år, er det allerede klart at følgende områder vil være mulige diskusjonstema:

 

  • Samferdsel og infrastruktur; kost-nyttevurderinger, finansieringsmodeller og progresjon i utbygging og vedlikehold av fylkesveinettet

  • Regjeringens retning og fart i arbeidet med endring i kommunestrukturen, herunder økonomiske insentiver.

  • Endringer i verdensbildet – endringer i Forsvaret. Militær tilstedeværelse i Nord

 

Dette møtet er for Profilgruppas medlemmer.