WORKSHOP NÆRING OG NATUR

Torsdag 27. august arrangerer Profilgruppa i samarbeid med Statskog og Troms fylkeskommune en workshop om næring og natur. Bruk av natur til næringsformål og samfunnsnyttige formål - hvordan kan vi tenke nytt i Midt-Troms?
 
 
 
Hvilke muligheter gir våre fjell, skoger, enger og utmark, elver og vatn? Hvem kan ta i bruk disse arealene, utnytte og utvikle de muligheter som finnes på en forvaltningsmessig god måte? Hvordan kan vi få til sameksistens mellom ulike interesser? 
 
Målsetning med denne workshopen er å skape nytenkning og større aktivitet i Midt-Troms når det gjelder bruk av naturen til nærings- og samfunnsnyttige formål.
 
Profilgruppa har invitert en rekke inspirerende innledere som hver på sitt vis kan vise til kommersielle eller samfunnsnyttige gevinster av å bruke naturen.  
 
Sted: Kunnskapsparken Finnsnes
Tid: Torsdag 27. august
Kl. 09.00 - 15.00
 
Påmelding til adm@profilgruppa.no eller på Profilgruppas medlemssider innen 20.august.