ÅPENT PROFILMØTE 10. MARS; ARCTIC RACE OF NORWAY

Sykkelrittet Arctic Race kommer i år til fantastiske  Midt-Troms og Senja – dette gir fantastiske  muligheter for reiseliv og næringsliv i regionen. Er vi forberedt? Primus motor Knut Eirik Dybdal og TV2 kommer til Profilgruppas åpne temamøte i Målselv Fjellandsby 10. mars

Tid:     tirsdag den 10. mars kl. 16.00 – 19.00

Sted:   Målselv Fjellandsby, skikafeen 

 

Sykkelrittet Arctic Race of Norway arrangeres i 2015 for tredje gang i Nord-Norge, og denne gangen er Midt-Troms i senter for begivenhetene. Rittet har i løpet av kort tid opparbeidet seg svært høy internasjonal status og tiltrekker seg ryttere og topplag i verdensklasse. Mediedekningen er enorm - rittet vises allerede på TV i 180 land - og dette gir oss en helt unik mulighet for å få vist fram vår region, vår natur, våre lokalsamfunn og vårt næringsliv, til hele verden!

 

Hvordan utnytter vi dette til fulle, før, under og etter Arctic Race? Er vi forberedt? Hva kan vi lære av andre regioner, som har vært vertsskap for dette spektakulære arrangementet i 2013 og 2014?

 Profilgruppa har invitert Knut-EirikDybdal fra ARN og hans samarbeidspartnere fra TV2, for å diskutere dette med nærings – og samfunnsaktører i Midt-Troms.

 

Programoppsettet for Profilmøtet den 10. mars er som følger:

 

Kl. 15.45          Ankomst Fjellandsbyen, lett bevertning i skikafeen

Kl. 16.00          Velkomst v/Profilgruppa

Innledninger v/ Knut-Eirik Dybdal og Trond Ahlsen; hvilke muligheter ligger i Arctic Race-arrangementet, for kommunene, regionen, for  reiselivet og næringslivet?

Kl. 17.15          Pause

Kl. 17.30          Korte orienteringer fra arrangementskomiteer fra de involverte Midt-Troms kommunene; hvordan ligger vi an i planlegginga?

Kl. 18.00          Spørsmål, innspill og dialog med Profilgruppas medlemmer og øvrige møtedeltagere

Kl. 19.00          Møteslutt

 

OBS! Dette Profilmøtet vil bli åpent for påmelding fra alle interesserte, også de som ikke er medlem i Profilgruppa.

 

I etterkant av møtet vil Profilgruppa avholde Årsgruppemøte (kl. 19.30) og middag (kl. 20.00) for medlemmene. Det vil bli sendt egen innkalling til Årsgruppemøte. Profilgruppas medlemmer tilbys også overnatting i Fjellandsbyen fra tirsdag til onsdag, for de som ønsker dette.

 

Vi setter opp buss på følgende tidspunkt:

  • Tirsdag kl. 15.00 fra Kunnskapsparken Finnsnes til Målselv Fjellandsby

  • Tirsdag kl. 22.30 fra Målselv Fjellandsby til Kunnskapsparken Finnsnes

  • Onsdag kl. 08.30 fra Målselv Fjellandsby til Kunnskapsparken Finnsnes

 

Både medlemmer og ikke-medlemmer må melde seg på innen fredag 6. mars.

Medlemmer via medlemsportalen på www.profilgruppa.no,  andre må kontakte sekretariatet på telefon eller e-post adm@profilgruppa.no .