TENK NYTT - BLI BEST I VERDEN!

Hva er god innovasjonspolitikk for sjømatbedrifter og marin leverandørindustri? Dette blir tema når Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri, Geir Ove Ystmark fra FHL og Ragnar Tveterås fra Sjømatindustriutvalget kommer til Profilgruppemøte torsdag den 19. februar 2015

 

Sted: Kunnskapsparken Finnsnes

Tid: torsdag den 19. februar 2015 kl. 12.00 - 15.30

Norsk sjømatnæring og de som leverer varer og tjenester til næringa, er i sterk vekst og har ambisjoner om å bli globalt ledende. Dette er ingen urealistisk ambisjon sett i lys av vår tilgang til sjømatråstoff av beste kvalitet samt den store kunnskapsbasen vi har på det å forvalte, høste og bearbeide sjømaten. Utfordringen er et skyhøyt lønns- og kostnadsnivå som vi ikke kan forvente å kvitte oss med og næringen må derfor tenke innovative løsninger i alle ledd, for å forsøke å øke verdien på det vi leverer og/eller senke kostnadene forbundet med fangst, produksjon, bearbeiding, salg, transport og distribusjon. I dette perspektivet blir god innovasjonspolitikk mye mer enn bare det som omhandler næringas forhold til FoU-aktører.

I august 2014 arrangerte Profilgruppa, Norsk Industri og FHL et seminar om marin leverandørnæring i forbindelse med Husøydagans 25 års jubileum. Nå følger vi opp kunnskap, innspill og konklusjoner fra dette seminaret og samler sentrale representanter fra sjømatnæringa, marin leverandørindustri, annen industri og samarbeidende næringer, forsknings – og innovasjonsaktører i tillegg til sentral ledelse og bransjeledelse i både FHL og Norsk Industri; alt for å rette fokus på innovasjons – og forskningspolitikken på dette konkrete området. Og for å bli tydelig og samla i forslag til tiltak og forbedringer.

Stein Lier-Hansen og Geir Ove Ystmark som er adm. direktører i henholdsvis Norsk Industri og FHL, vil innlede. I tråd med konklusjonene fra leverandørseminaret på Husøy ønsker vi å spørre: Hvordan får vi - helt konkret – lagt et sterkt trykk på behovet for økt teknologisk FoU-innsats i marin sektor og et offentlig program (en BLÅ DEMO) som risikoavlastning for sjømatbedrifter og leverandører som ønsker å prøve ut nye løsninger? Hvordan kan vi - helt konkret - øke læringseffekten mellom de tre blå leverandørsektorene maritim, marin og offshore og forsterke samarbeidet i det innovasjonsfremmende triangelet utstyrsleverandører, sjømatindustri og FoU-aktører?

Ragnar Tveterås er til daglig professor ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, hvor han også leder Senter for Innovasjonsforskning. Ragnars forskning er innen industriell økonomi; analyser av produktivitetsvekst og teknologiske endringer i norsk næringsliv (spes naturbaserte sektorer) samt overlevelsesevne til norske industribedrifter og betydningen av næringsklynger. De to siste årene har Ragnar ledet arbeidet med en offentlig utredning om sjømatindustriens rammevilkår, NOU 2014:16, som er på høring i disse dager (Tveteråsutvalget).

 

Sjømatindustriutvalget har et bredt perspektiv på innovasjonspolitikk og mener det er en hel rekke faktorer og rammevilkår som påvirker bedriftenes evne til å innovere, tenke nytt, bli bedre og mer konkurransedyktige i de globale markedene som sjømatnæringa opererer i. Profilgruppa har utfordra Ragnar til å si noe om hva både han og utvalget anser som god og effektiv innovasjonspolitikk for sjømatnæringa og deres leverandører.

 

 Programoppsettet for Profilmøtet den 19. februar er som følger:

Kl. 11.00          Lunsj i Kunnskapsparken for Profilgruppas medlemmer

Kl. 12.00          Velkomst og intro v/Profilgruppa

    Innledninger Ragnar Tveterås og Geir Ove Ystmark

Kl. 13.00           Pause

Kl. 13.15          Innledninger Stein Lier-Hansen og utvalgte Profilbedrifter

Kl. 14.00          Innspill fra Profilgruppebedrifter og inviterte møtedeltagerne, dialog og debatt

Kl. 15.30          Møteslutt

  

Møtet er åpent for Profilgruppas medlemmer og spesielt inviterte samarbeidspartnere.