Om traineeprogrammet

Profilgruppas Traineeprogram er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram for Profilgruppas mer enn 50 medlemsbedrifter, deltagende kommuner, Forsvaret og andre offentlige virksomheter i Midt-Troms, samt Sjømatklyngen Senjas medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Hensikten med programmet er å tiltrekke seg unge og høykompetente arbeidstakere med høyere utdanning, og sørge for at de blir værende i regionen gjennom å integrere de både faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv.

Profilgruppas Traineeprogram skal tilby interessante og varierte arbeidsmuligheter, et attraktivt kompetanse- og utviklingsprogram og en grundig introduksjon i Midt-Troms regionens samfunns og næringsliv. Traineene inkluderes i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer, samt gjennom mentorveiledning fra ledere i regionen.

Traineene får også tilgang til et stort nettverk av andre traineer ansatt hos andre bedrifter og virksomheter, både i samme kull og fra tidligere kull. Traineene drar på besøk til hverandre, ser fotballkamper sammen, fester, drar på fjellturer og festivaler i lag. Quiz, tapaskvelder, juleverksted, grilling, reising, trening og spillekvelder er alle vanlige aktiviteter blant traineene i Profilgruppas Traineeprogram. Flere traineer har også tatt årsstudier ved Studiesenteret Midt-Troms, herunder bedriftsøkonomi og prosjektledelse. Dette har resultert i at traineer har studert sammen og samarbeidet i kollokviegrupper. Det er altså muligheter for videreutdanning for dem som ønsker det.

Profilgruppas Traineeprogram er åpent for alle nyutdannede kandidater fra høgskole og universitet, innenfor fagområder som er relevante for medlemsbedriftene. Sivilingeniører og ingeniører med fordypning i matte og fysikk, materialteknologi, produktutvikling, energi, klima og miljø, prosess- og gassteknologi, industriteknikk, byggeteknikk og vann og avløp – samt traineer med bakgrunn fra økonomi og administrasjon, fiskerifag, shipping management, HR og statsvitenskap er alle representert i programmet.

Bedriftene som så langt har benyttet seg av traineeordningen er Finnfjord AS, KUPA AS, Senja Avfall IKS, Brødrene Karlsen AS, SalMar Nord AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Arctic Filet AS, Finnsnes Mekaniske AS, Leiknes AS, Senja kommune og OPSSTØ Hæren og 131 Luftving. På syv år har 30 traineer startet sin karriere i Midt-Troms, hvorav 2/3 fortsatt bor og jobber i regionen.

For Profilgruppa og det øvrige samfunnslivet i Midt-Troms´ del har den regionale traineeordninga vært meget suksessfull. Flere av traineene har fått ledende stillinger i sine respektive bedrifter, bidratt til prosjekter på tvers av bedrifter og næringer, kjøpt bolig i regionen, stiftet familie og bidratt til økt bolyst gjennom ulike aktiviteter.

Alle Profilgruppas og Sjømatklyngen Senja sine medlemsbedrifter og virksomheter er invitert inn i traineeprogrammet, og er således aktuell som arbeidsplass for traineene.

Ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger om hvilke fagområder som kan være aktuelle. Kanskje er det akkurat deg vi søker!