FREDAGSSEMINAR PÅ HUSØYDAGAN 2024

Også i 2024 sparkes Husøydagan i gang med et innholdsrikt fagseminar fredag 16.august. I år skal det snakkes om viktigheten av lokalt eierskap sett opp mot Forsvarets oppbygging i nord og den globale uroen i verden. Er norsk verdiskaping i endring?

Lokalt eierskap er av stor betydning både for verdiskapningen og bosettingen i Norge, men også for utviklingen av velferdsstaten ettersom de sørger for inntekter til kommune og stat, og det skapes arbeidsplasser der det er folk. Kommunene og næringslivet er gjensidig avhengige av hverandre i oppgaven med å skape bolyst og gode lokalsamfunn. Samtidig øker andelen utenlandsk-eide selskaper. Utenlandske aktører eier nå en større del av norsk verdiskaping enn det norske private eiere gjør. Ingenting tyder på at utviklingen vil snu. Snarere gir det norske skattesystemet fordeler til utenlandske eiere som slipper formuesskatten.  Betyr det noe for sikkerhet og beredskap hvem som eier norsk næringsliv? Det siste året har avslørt at norske myndigheter ikke vet hvem som eier norske selskaper. Er vi for naive når vi ikke vet hvem som eier norske bedrifter? Hvilken rolle kan skattepolitikken spille for at vi sikrer privat norsk eierskap i Norge? 

Trusselvurderinger fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og PST understreker at næringslivet blir stadig viktigere for å avverge trusler og styrke Norges sikkerhet. Nordområdene er av stor strategisk viktighet for vårt nasjonale forsvar og for våre allierte, og Midt-Troms er et nasjonalt tyngdepunkt i Forsvaret. På grunn av opprustingen av Forsvaret varsles det byggeboom for entreprenører i Midt-Troms. Det ligger åpenbart store muligheter for næringslivet, men også store utfordringer knyttet til hvordan man skal skaffe nok folk og boliger i en region som allerede er presset på tilgjengelig arbeidskraft og boliger. 

Seminaret legger opp til god dialog mellom regionens bedrifter og et knippe utvalgte, interessante innledere. Fredagsseminaret markerer starten på Husøydagan 2024 og skal være en faglig oppladning til lørdagens politiske debatt. På lørdag vil både sentrale og lokale politikere bli utfordra på om det ligger god nok kunnskap og en oppdatert situasjonsforståelse til grunn for den politikken som føres. Er dagens næringspolitikk riktig medisin for dagens Nord-Norge?

Seminaret er gratis og åpent for alle. Påmelding er ikke påkrevd - vi fyller som vanlig på til samfunnshuset er fullt. Fiskesuppe serveres fra kl. 14:00 til kl.15.00

For nærmere informasjon om Fredagsseminaret, kontakt Profilgruppas sekretariatsleder Elin Byberg på adm@profilgruppa.no eller 977 85 414

ÅPEN KLYNGESAMLING I SJØMATKLYNGEN SENJA FREDAG 16. AUGUST KL. 12:00 – 14:00

Forut for Fredagsseminaret arrangerer Sjømatklyngen Senja klyngesamling i Husøy Samfunnshus med innledere fra blant annet at nærings- og fiskeridepartementet stiller for å snakk om den nye næringsplanen for norske havområder! I tillegg kommer Sjømat Norge og daglig leder i Sjømatklyngen vil presentere funn fra Sjømatklyngens ferske energikartlegging.

Klyngesamlinga er også åpen for alle interesserte. For nærmere informasjon om klyngesamlinga og/eller Sjømatklyngen Senja, ta kontakt med daglig leder Aleksander Uteng på post@sjomatklyngen.no eller 416 97 622

Filvedlegg: