PROFILGRUPPAS JUBILEUMSREISE TIL ISLAND!

I 2022 er det hele 30 år siden Profilgruppa blei etablert. Jubileet markeres med en fantastisk studiereise til MAGISKE ISLAND 18-22. september 2022. 

Reisen starter: søndag 18. september kl. 16:30 (flyavgang fra Langnes Lufthavn, Tromsø)

Reisen avsluttes: torsdag 22. september kl. 16:55 (retur/ankomst Langnes Lufthavn, Tromsø)

Detaljert program for studieturen finner du her

JUBILEUMSTUREN ER FULLBOOKET OG PÅMELDINGEN ER AVSLUTTET. TA KONTAKT MED SEKRETARIATSLEDER LINDA VED BEHOV FOR INFO. adm@profilgruppa.no eller 951 08 738.

 

RETNINGSLINJER FOR PÅMELDING OG DELTAGELSE PÅ PROFILGRUPPAS STUDIETUR TIL ISLAND 2022

  1. Hver bedrift eller virksomhet som er medlem i Profilgruppa kan melde på inntil to (2) deltagere til gruppas årlige studieturer. De to deltagerne skal ved påmelding rangeres av bedriften/virksomheten med Prioritet 1 eller Prioritet 2. 
  2. Bedrifter/virksomheter som har traineer i Profilgruppa sitt traineeprogram (Trainee Senja, kull 8 og 9) kan melde på to deltagere i tillegg til traineene. Alle Profilgruppas traineer skal delta på studietur som en del av programmet og har dermed krav på plass. Plassene til traineene kommer i tillegg til det antall plasser som bestilles til Profilgruppas medlemmer. 
  3. Bedrifter/virksomheter som har representanter i Profilgruppas styre, kan melde på to deltagere inklusiv styrerepresentanten, men begge deltagere vil ha Prioritet 1. 
  4. Profilgruppas æresmedlemmer kan melde seg på studieturen og vil ha Prioritet 2. 
  5. Dersom det er plasser igjen etter at alle med Prioritet 1 og alle traineer har fått plass, skal sekretariatet tilby plass til påmeldte deltakere med Prioritet 2 etter loddtrekning. 
  6. Egenandelen for studieturen til Island er kr. 7500,- per deltager. Egenandelen for traineene dekkes gjennom traineeprogrammet og egenandelen for styremedlemmer dekkes av Profilgruppa. 
  7. Påmeldingsfristen for årets studietur er satt til mandag 8. august 2022. 
  8. Påmeldingen er bindende. Skulle det dukke opp ting som gjør at påmeldte deltagere ikke kan reise, må dette meldes til sekretariatet umiddelbart. Bedriftens/virksomhetens egenandel vi da bli refundert dersom denne allerede er innbetalt, men ved avmelding etter 1. september 2022 vil eventuelle kostnader forbundet med ombooking av flybilletter kunne bli belastet den som melder seg av. Ved ikke meldt forfall - dvs. at den påmeldte ikke møter opp til avreise og heller ikke har meldt forfall – vil bedriften/virksomheten ikke kunne kreve egenandelen refundert.

Det er svært sjelden at Profilgruppa ikke kan tilby plass på studietur til alle som melder seg på innen påmeldingsfristen og som ihht til overnevnte retningslinjer har rett til å delta. Retningslinjene for deltagelse på studietur er ikke laget fordi Profilgruppa har for få plasser på studieturene, men for å sikre at fordelingen av plasser skal skje i riktig rekkefølge og på en måte som oppleves som rettferdig for medlemmene.