KUPA Styreutvikling i Midt-Troms

I en region med mange bedrifter som konkurrerer både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, økes kravet til kunnskap om styring, organisering og ledelse. Dette gjelder også kunnskap om styrearbeid. Styrets strategiske rolle som verdiskaper og som pådriver for endringsprosesser blir stadig viktigere.

Kompetente styremedlemmer vil være ettertraktet fordi de kan utgjøre en forskjell. 

Styreutvikling i Midt-Troms er en samlingsbasert læringsarena for bedre og mer profesjonelt styrearbeid. Programmet bygger på erfaringer fra tilsvarende program i Tromsø og Harstad.

Programmet har åtte samlinger og går over to år. Første samling planlegges den 14. februar 2018. Avsluttende samling i løpet av høsten 2019. Alle samlingene arrangeres i Kunnskapsparken Finnsnes, hver gang fra kl. 11.00 til kl. 16.00.

 

Deltakere

Vi inviterer styreledere, styremedlemmer og ledere fra bedrifter og offentlige foretak, bedriftseiere, ledere og medarbeidere i kunnskapsbedrifter – og organisasjoner som ønsker å profesjonalisere sitt styrearbeid. Programmet passer også for yngre personer som ønsker å bygge seg en styrekarriere. Som deltaker får du påvirkning på programmet gjennom løpende evalueringer.

Som deltaker får du 

  • Stort faglig utbytte ved å lære av fremragende foredragsholdere, og ved å diskutere aktuelle eksempler i grupper og plenum
  • Et forum der du kan utveksle kunnskap og erfaringer om ditt og andres styrearbeid
  • Et nettverk der du møter andre ledere, styremedlemmer, bedriftseiere og andre
  • Dokumentasjon etter hver samling og tilgang på anbefalte artikler og bøker

KUPA Styreutvikling gir god læringseffekt og nyttige nettverk

Programmet består av en kombinasjon av inspirerende forelesninger, gruppearbeid basert på praktiske eksempler, diskusjoner og erfaringsutveklsling.

Dette har vist seg å gi god læringseffekt og bygger nyttige nettverk. Konseptet har blitt gjennomført i Harstad siden 2012. Resultatet er blant annet et bredt sammensatt styrenettverk av mer enn 100 deltakere med god styrekompetanse. I Tromsø pågår et program med ca. 100 påmeldte.

Påmelding

Programmet er en samlet kurspakke. Du betaler kr 7500,- ved oppstart, kr 5000,- i 3. kvartal 2018 og kr 5000,- i 1. kvartal 2019. Det faktureres ikke m.v.a.

Ved flere fra samme bedrift/organisasjon reduseres prisen med 20 % for disse.

Kursavgiften dekker kursprogram, materiell og lunsj på samlingene.

Påmelding HER

Kontaktpersoner for programmet:

  • Ivar Råstad, tlf. 911 80 808 / ivar@kupa.no
  • Rikke Steiro, tlf. 924 89 138 / rikke@kupa.no

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere før programmet starter.