Frokostmøte: Spennende muligheter for næringslivet i Midt-Troms

Senja næringshage inviterer bedrifter og andre interesserte til frokostmøte i Kunnskapsparken, i samarbeid med Bedriftskompetanse AS og KUPA. På seminaret blir det informert om flere spennende tilbud som næringslivet i regionen kan ta del i.
 
 
Tid: Torsdag 12. oktober 2017 kl. 08:15 – 10.00 Sted: Kunnskapsparken, Finnsnes
Seminaret er gratis, og det blir servert kaffe og frokost
 
PROGRAM:
 
Forretningsmuligheter i Sverige og Finland gjennom Nordic Business Support!
Flyttingen av gruvebyene Kiruna og Malmberget har vakt internasjonal oppsikt. Nå kommer representanter fra Sverige hit for å fortelle om status og planene framover. I tillegg vil vi få presentert utbyggingsprosjekter innen gruve, sykehusbygging, atom- og vindkraft i Sverige og Finland, og informasjon om industrien som er vokst opp i Luleå etter etableringen av Facebooks datalager.
Hvilke muligheter gir disse investeringene for næringslivet i Midt-Troms? Er det mulig for næringslivet i nord og ta del i de investeringer som skjer i Sverige og Finland? Kan bedriftssamarbeid på tvers av landegrensene løse utfordringer knyttet til kompetansebehov, kapasitet eller gi tilgang på flere underleverandører? Nordic Business Support er et Interreg prosjekt som skal bidra til økt konkurransekraft for nordnorske bedrifter gjennom økt samarbeid på tvers av landegrensene. Vi får besøk av prosjektleder Anita Andresen, Bedriftskompetanse som gir eksempler på hvilket samarbeid andre nordnorske bedrifter har søkt. Maja Terning, Business Oulu og Oscar Sandberg, Norrbotten Handelskammer informerer om forretningsmuligheter for nordnorske bedrifter i Finnland og Sverige.
 
Mangel på kompetent arbeidskraft?
Arctic Labour er ett 2-årig pilotprosjekt med mål om å bidra til økt grenseoverskridende arbeidsmobilitet mellom de nordlige deler av Finland, Norge og Sverige. Prosjektet gir virksomheter mulighet for å møte potensielle arbeidstakere med yrkesfaglig kompetanse (fagbrev). Samarbeidspartner Oulu Vocational College har 11 000 studenter og favner de fleste yrkesfaglige utdanninger.
 
Idegenerering i etablerte bedrifter - tilbud om gratis workshop!
Senja Næringshage og KUPA har nå et felles tilbud til bedrifter i Midt-Troms. Bedriftene som velges ut får tilbud om en gratis workshop, for å få fram gode ideer for nye produkter, tjenester eller forretningsområder. Bedriften får også bistand til å etablere et beslutningsgrunnlag mht. til videre handtering og prioritering av ideene. Varighet 2-4 timer. Bedriftene som deltar får også tilbud om videre oppfølging fra forretningsutviklere fra KUPA og Senja Næringshage. Åsta Sortland, daglig leder i Senja Næringshage, og Trond Slettbakk, Adm. Direktør i KUPA informerer om tilbudet.