NMLF Logistikkkonferanse 2016

Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF Logistikkkonferanse 2016 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 31.oktober og 1.november. 

Konferansens hovedtema er "Samarbeid og muligheter - Forsvarets behov for sivil støtte". 

Prosedyrer og ansvar for logistikkunderstøttelse av «storsamfunnet» er i endring. For Forsvaret betyr det at sivile aktører gjennom strategiske avtaler vil styrke den operative kapasiteten og beredskapen. Hva betyr strategiske avtaler for fremtidige driftsinnkjøp til forsvaret? Hvilke muligheter og utfordringer kan dette bety for små og mellomstore leverandører? Forsvaret søker å legge til rette for at bedrifter skal komme i posisjon til å bli leverandører eller underleverandører til Forsvaret. NMLF ønsker å bidra til slik tilrettelegging til fordel for både Forsvaret og for større så vel som mindre bedrifter. Konferansen er vel etablert som en arena for dialog mellom Forsvaret og dagens og fremtidige leverandører, samt informasjonsutveksling mellom leverandører og Forsvaret.

For program og påmelding, se vedlegg eller besøk www.nmlf.no