Peter Hjort-seminaret 5. mars

 

UiT Norges arktiske universitet inviterer med stor glede til det første Peter F. Hjort-seminaret.

Målsettingen med Peter F. Hjort-seminaret er å styrke samarbeidet mellom nordnorsk arbeids- og næringsliv og UiT Norges arktiske universitet. På seminaret vil vi drøfte felles problemstillinger - og legge grunnlaget for et enda tettere framtidig samarbeid.

Store deler av møtet gjennomføres i en dialogform der du inviteres til å delta med dine innspill på tematikken som vi reiser på seminaret. Vi håper du har lyst til å bidra i diskusjonen og erfaringsutvekslingen, og slik være med på utviklingen av samarbeidsprosjekter – både innen forskning, utdanning og studentsamarbeid.

Vi starter seminaret med en plenumsdel der vi i fellesskap løfter blikket. Blant bidragsyterne er rektor Anne Husebekk, Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort, innovasjonsdirektør Elise Husum (Forskningsrådet), rektor ved Storelva skole Grete Ollila, NHO-president og visekonsernsjef i Ulstein Group Tore Ulstein og årets gründerkvinne Kriss Rokkan Iversen (SALT).

Vi fortsetter seminaret med fem arbeidsøkter – der du inviteres til å drøfte konkrete samarbeidsformer innen følgende områder:  

A: Utdanning i samarbeid med sjømatnæringen
Bidrag fra Brødrene Karlsen AS, Lerøy Aurora AS, Fiskeridirektoratet region Finnmark og Norges fiskerihøgskole, UiT.  

B: Bruk av forskningsbasert kunnskap i reiselivet
Bidrag fra Visit Tromsø, Arena lønnsomme vinteropplevelser, Hamn i Senja og UiT.

C: Fra grunnforskning til næringsutvikling – med industriell avfallshåndtering som case
Bidrag fra Perpetum, Akvaplan-niva, ENI Norge og UiT.

D: Arktisk vedlikehold - hvordan styrke samspillet mellom bedrifter og FoU-miljø?
Bidrag fra arena Arktisk vedlikehold, Gagama Elektro og UiT. 

E: (FULL) Samarbeid mellom bedrifter og fagmiljø i utvikling og gjennomføring av utdanning
Bidrag fra Umeå universitet, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og UiT.

Praktisk informasjon: Arrangementet finner sted på UiT Campus Tromsø torsdag 5. mars. Plenumsdelen av seminaret foregår i Auditorium 2 i kjelleren av Teorifagbygget, UiT Campus Tromsø. Arbeidsøktene foregår i 3. etasje av Teorifagbygget (hus 1). Deltakelse på Peter F. Hjort-seminaret er kostnadsfritt for deltakerne. Seminaret avsluttes med en felles middag. Sekretariatet for arrangementet er Senter for karriere og arbeidsliv ved UiT

For mer informasjon og påmelding; se http://uit.no/om/enhet/aktuelt/arrangement?p_document_id=400064&p_dimension_id=178338