ENG-1080 Business English, 15 stp

Ønsker du, eller noen i din bedrift, å bli bedre til å presentere, markedsføre og kommunisere med kunder/klienter på engelsk?

Flere bedrifter har etterspurt engelsk for næringslivet. Studiesenteret Finnsnes har nå jobbet frem en avtale med Univeritetet i Tromsø om å få lagt studiet ENG-1080 Business English 15 studiepoeng til Finnsnes høsten 2015. Det vil bli 3 samlinger med undervisning fra UiT på Studiesenteret Finnsnes med arbeidsoppgaver mellom samlingene. Eksamen vil også kunne taes på studiesenteret. For at vi skal få dette tilbudet hit, forutsetter det at det blir minimum 10 påmeldte på emnet. Hvis eksamen skal avlegges på Finnsnes, kreves det at minimum 10 deltakere melder seg opp til eksamen. Kun kr. 5000,- per deltaker. Semesteravgift til UiT på kr. 500,- kommer i tillegg.

Mer informasjon om innholdet i studiet ENG-1080 Business English, finner du på UiTs hjemmeside: http://uit.no/studietilbud/emner/emne?p_document_id=211320

Vennligst ta kontakt med studieleder Lill-Janne Bendiksen om dette kan være aktuelt for deg eller noen i din bedrift.  Forhåndspåmelding til Studiesenteret innen 1. mars på ljb@stud-fin.no eller på tlf. 455 17 125. Endelig søknadsfrist 1. juni.