Profilgruppas Studietur til Svalbard 2019 (Klikk her!)

Fra 11.04.2019 09:00 frem til 14.04.2019 19:30
Sted: Svalbard

Retningslinjer:

  • Påmeldingen er bindende.
  • Egenandel per person på kr 4500 eks MVA. 
  • Hver bedrift eller virksomhet som er medlem i Profilgruppa kan melde på inntil to (2) deltagere til gruppas årlige studieturer. De to deltagerne skal ved påmelding rangeres av bedriften med Prioritet 1 og Prioritet 2.
  • Bedrifter som har ansatt trainee i Profilgruppas Traineeprogram, kan melde på 2 deltagere i tillegg til traineen. Alle Profilgruppas traineer skal delta på studieturene som en del av programmet, og har dermed krav på plass. Plassene til traineene kommer i tillegg til det antall plasser som bestilles til Profilgruppas medlemmer
  • Bedrifter som har representanter i Profilgruppas styre, kan melde på 2 deltagere inklusiv styrerepresentanten, men begge deltagere vil ha Prioritet 1.
  • Profilgruppas æresmedlemmer kan melde seg på studieturen og vil ha Prioritet 2.
  • Dersom det er plasser igjen etter at alle med Prioritet 1 og alle traineer har fått plass, skal sekretariatet tilby plass til påmeldte deltakere med Prioritet 2 etter loddtrekning
  • Dersom det skulle dukke opp ting som gjør at deltagere må melde seg av turen, må sekretariatet få beskjed umiddelbart! Innbetalt egenandel vil da bli refundert, men ved avmelding etter 4. januar vil kostnader forbundet med ombooking av billetter bli belastet vedkommende eller bedriften til den som melder seg av.