Temamøte: Rekruttering og omdømmebygging i Midt-Troms

Profilgruppa har gleden av å invitere bedrifter og virksomheter, traineer og mentorer, kunnskaps- og virkemiddelaktører til et temamøte om rekruttering og omdømmebygging i Midt-Troms. 

Dato:                         Fredag 3.mai 2019
Sted:                         Tiger Sushi, Finnsnes
Klokkeslett:             12:00 – 15:00 (lunsj fra 11:00)

Behovet for rekruttering og opprettholdelse av riktig kompetanse i Midt-Troms er enormt. I kampen om unge voksne med høy utdannelse, er regionale traineeprogram et særdeles viktig redskap for å skape og tilby attraktive arbeidsplasser. Som bindeleddet mellom nysgjerrige og nyutdannede kandidater og et spennende og åpent næringsliv, har Profilgruppas Traineeprogram bidratt til påfyll av en viktig kompetanse i en vekstregion preget av store demografiske utfordringer. 

Profilgruppas Traineeprogram er inne i sitt sjette år, og 24 traineer fordelt over fem kull og 12 bedrifter har valgt å starte sin karriere i Midt-Troms. Sivilingeniører og ingeniører med fordypning i matte og fysikk, materialteknologi, produktutvikling, energi, klima og miljø, prosess- og gassteknologi, industriteknikk, byggeteknikk og vann og avløp – samt traineer med bakgrunn fra økonomi og administrasjon, fiskerifag, shipping management, jus og statsvitenskap er alle representert i programmet.

For Profilgruppa og det øvrige samfunnslivet i Midt-Troms´ del har den regionale traineeordninga vært meget suksessfull. Flere av traineene har fått ledende stillinger i sine respektive bedrifter, bidratt til prosjekter på tvers av bedrifter og næringer, kjøpt bolig i regionen og bidratt til økt bolyst gjennom ulike aktiviteter.

Etter temamøtet er det duket for årsgruppemøte i Profilgruppa, etterfulgt av en bedre middag på Tiger Sushi. 

PROGRAM

11:00 – 12:00              Lunsj
12:00 – 15:00             Temamøte
15:00 – 16:00             Årsmøte
16:00 -                        Middag

Påmelding gjøres innen 1.mai ved å TRYKKE HER