UTSATT Temamøte: Næringsutvikling i Midt-Troms

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har sammen med Profilgruppa og Midt-Troms regionråd gleden av å invitere til innspillsmøte om arbeidet med den kommende distriktsmeldingen. Rammen for møtet vil være verdiskapning og vekstkraft i nye Senja kommune og Midt-Troms-regionen for øvrig.

 

Tid: ny dato følger

 

Som en av få regioner i landet får Midt-Troms besøk av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med utarbeidelsen av den kommende distriktsmeldingen.

Teknologi, nye næringer og befolkningstall skaper både muligheter og utfordringer for distrikts-Norge. Et konkurransedyktig næringsliv og sterke næringsklynger, stor grad av digitalisering og automatisering og en høyt utdannet befolkning gjør landet godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Samtidig opplever Norge den laveste befolkningsveksten siden 2005, og da spesielt i distriktene. I Nord-Norge snakkes det om en demografisk forbannelse - en ubalanse mellom den høye sysselsettingsgraden og den dertil lave befolkningsveksten. Selv om Troms kan skryte på seg nest lavest arbeidsledighet i landet, er behovet for rekruttering og opprettholdelse av riktig kompetanse enormt. 

For anledningen har vi invitert seks representanter fra nærings- og samfunnslivet i Midt-Troms. Med bakgrunn i sine respektive områder skal de bidra med viktige innspill til den kommende distriktsmeldingen, ved å belyse både muligheter og utfordringer i framtidas Nord-Norge:

Fred Flakstad
Ordfører, Torsken Kommune
Tema: Senja 2020 – fire kommuner blir til én 

Børre Krudtå
Utdanningssjef, Troms fylkeskommune
Tema: Utdanning, kunnskap og rekruttering

Jaran Rauø
Daglig leder, Marealis Innovation AS
Tema: Forskning, innovasjon og næringsutvikling

Fredd Wilsgård
Daglig leder, Wilsgård Fiskeoppdrett AS
Tema: Sjømat, industri og næringsklynger

Odd-Halvdan Jakobsen
Daglig leder, UKM Arctic – Troms
Tema: Kultur

Berit Wilsgård Olsen
Daglig leder, Senja Fjordhotell
Tema: Reiseliv, gründer/entreprenørskap og virkemiddelapparatet